finland english

Utnämningar

Mika Keitaanniemi har utnämnts till Nokka produkt och reservelar försäljning manager vid HT Enerco.
Kontakt: support (at) nokka.fi tel. +358 44 7624 539.

HT Enerco Oy